May 11, 2017

Day 11- Mazmur 65-67, Mzm 69-70

Mazmur 65-67, Mzm 69-70

Hari ini kembali diingatkan untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan. Membaca Mazmur membuat aku menyadari dalam memuji dan menyembah Tuhan ternyata banyak sekali yang dapat aku ungkapkan. Bukan hanya terimaksih Atas pengampunan dosa. Namun semakin aku melihat alam melihat apa yang disekitarku,tumbuhan,hujan,lautan,pekerjaan tangan Tuhan semakin akupun harus menyanyikan pujian menyembah Tuhan.
Mazmur 66:5 (TB) Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah; Ia dahsyat dalam perbuatan-Nya terhadap manusia:

Tolong aku Tuhan ajar aku semakin peka akan pekerjaan Allah dalam hidupku. Biarlah segala pujian dan penyembahan hanya kepada Allah.

Membaca Mazmur 69-70 doa dalam kesesakan dan doa minta tolong. Jika dalam masalah baca Mazmur sangat menguatkan buat aku. Dulunya aku lebih sering baca Kitab Mazmur daripada kitab yg lain. Tiap hari maunya baca Mazmur aja. Tetapi Sekarang sudah Lebih teratur. Tuhan Engkau sungguh baik memberi kami Alkitab mengajarkan kami berdoa dalam kesesakan. Memberitahu kami bahwa Tuhan gak pernah diam. Tuhan mendengarkan doa kami.
Mazmur 69:33 -34 (TB) (69-33) Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah; kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali!
(69-34) Sebab TUHAN mendengarkan orang-orang miskin, dan tidak memandang hina orang-orang-Nya dalam tahanan.

Terimakasih Tuhan. Engkau selalu ada buat aku. Tuhan mendengarkan setiap permohonanku, memperhatikan kesengsaraan, Tuhan Engkau Allah yang hidup. Amin

No comments:

Post a Comment

Saya senang jika sahabat semua memberi komentar
Gbu all

HAFAL 66 KITAB MELALUI PERMAINAN LINGKARAN KITAB PERJANJIAN LAMA

HAFAL 66 KITAB MELALUI PERMAINAN LINGKARAN KITAB PERJANJIAN LAMA Kitab Taurat terdiri dari Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan dan U...