Mar 10, 2017

Hari Kesepuluh - Ulangan 1 -2

Ulangan 1 -2
Sebelum memasuki tanah Kanaan, Musa menyampaikan sejarah perjalanan mereka. Yaitu menceritakan sebuah janji Tuhan akan tanah perjanjian yang telah dijanjikan kpd nenek moyang mereka yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Kini janji Tuhan digenapi bagi Keturunan Abraham.

Hari ini diingatkan agar jangan pernah ragu akan janji Tuhan akan hidupku. Walaupun kelihatan nya belum nampak, aku harus belajar beriman pada Tuhan . Karena janji Tuhan ya dan amen. Aku mau Lebih lagi dengar2an akan suara Tuhan, lebih banyak mendengar janji Tuhan. Shg Imanku semakin hidup, karena Iman timbul dari mendengar Firman Tuhan. Mau hidup bertumbuh dalam Iman yang hidup dalam pengembaraanku dibumi ini. Terimakasih Tuhan.

No comments:

Post a Comment

Saya senang jika sahabat semua memberi komentar
Gbu all

Day 6 - 2 Sam 6 -7, 1 tawarikh 17

2 Sam 6 -7, 1 tawarikh 17 Aku sangat kagum akan kecintaan Daud pada Allah.  Setelah kerajaannya kokoh, Daud tidak berdiam diri saja san...