Oct 9, 2017

Ibrani 7- Imam menurut peraturan Melkisedek

Ibrani 7

Melkisedek dlm kamus Alkitab :
@ Seorang raja dari Salem (= Yerusalem). Namanya berarti "raja keadilan". Dialah imam Allah yang Mahatinggi, yang pernah memberkati Abraham (Kej 14:18-20)

Raja Israel disebut "imam menurut peraturan Melkisedek" (Mazm 110:4).
Mazmur 110:4 (TB)  TUHAN telah bersumpah, dan Ia tidak akan menyesal: "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek."

Gelar itu diterapkan kepada Yesus Kristus sehingga Ia menjadi Imam yang lebih tinggi dari pada Lewi atau Harun (Ibr 7:1-28).

Menarik sekali mempelajari pasal ini. Dari bacaan semalam selalu dituliskan menurut peraturan Melkisedek. Maksudnya apa? Pasal 7 ay 13-17 jawabannya.
Dalam PL yang  menjadi imam adalah orang Lewi. Seperti Harun suku Lewi. Sementara Yesus bukan orang Lewi, Dia suku Yehuda. Diayat 13 ditulis dari suku ini (Yehuda) tidak ada seorangpun yang pernah melayani di mezbah.

Yesus menjadi imam bukan berdasarkan peraturan2 manusia. Tetapi dgn peraturan Melkisedek. Melkisedek itu siapa? Di ayat 2 -3 dituliskan:
@  Ia Raja kebenaran
@ Raja Damai,
@ Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan Anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya.

Respon
Tuhan Yesus sungguh aku bersyukur mempunyai Imam besar. Yang telah menjadi perantara dan pendamai diriku kpd Allah. Semakin aku belajar kebesaran-Mu dgn pemikiranku yang terbatas ini sungguh membuat aku bertambah terpukau dan kagum akan KaryaMu bagi kami manusia. Love You Jesus

No comments:

Post a Comment

Saya senang jika sahabat semua memberi komentar
Gbu all

KU DAKI GUNUNG YANG TINGGI

KU DAKI GUNUNG YANG TINGGI Ku daki daki daki daki gunung yang tinggi ku turun turun turun turun lembah yang dalam ku melintasi pad...