Oct 2, 2017

Ibrani 1 - Yesus lebih tinggi dari malaikat

Ibrani 1
Ibrani 1:4 (TB)  jauh lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepada-Nya jauh lebih indah dari pada nama mereka.

Dari pasal ini aku belajar bahwa :
-  Yesus Kristus lebih tinggi dari pada para nabi.
- Yesus kristus lebih tinggi dari para malaikat.

Tidak ada satupun baik nabi maupun malaikat memiliki kewenangan yang lebih besar dari Kristus. Yesus Kristus adalah satu satunya perantara antara Allah dan manusia.

Jadi jangan pernah mengagungkan  para nabi, para tokoh2 Alkitab, bahkan malaikat. Sebab Yesus jauh lebih tinggi dari semuanya itu. Yang harus kita angungkan adalah Yesus Kristus.

Ibrani 1:3 (TB)  Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Yesus selesai mengadakan penyucian dosa, Yesus duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi,

Segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi Dia Yesus Kristus penyelamat jiwaku. Amin

No comments:

Post a Comment

Saya senang jika sahabat semua memberi komentar
Gbu all

KU DAKI GUNUNG YANG TINGGI

KU DAKI GUNUNG YANG TINGGI Ku daki daki daki daki gunung yang tinggi ku turun turun turun turun lembah yang dalam ku melintasi pad...