Oct 8, 2017

Ibrani 6- Dewasa dalam pengenalan akan Kristus

Ibrani 6

Ibrani 6:1 (TB)  Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Allah,

Dari pasal ini aku diajarkan dewasalah dalam pengenalan akan Kristus. Jangan hanya belajar asas pertama pertobatan. Namun kita diajarkan untuk berkembang dan mengahsilkan buah. Maksudnya jangan hanya mau jadi pelajar SD tetapi mau belajar sampai perguruan tinggi. Jangan hanya dengar dan belajar Firman stp hari minggu dari pendeta di gereja. Tetapi setiap hari mau belajar menyelidiki Firman Tuhan. Shg berkat berkat yang terkandung didalmnya mengalir didalam aspek kehidupan kita.

No comments:

Post a Comment

Saya senang jika sahabat semua memberi komentar
Gbu all

HAFAL 66 KITAB MELALUI PERMAINAN LINGKARAN KITAB PERJANJIAN LAMA

HAFAL 66 KITAB MELALUI PERMAINAN LINGKARAN KITAB PERJANJIAN LAMA Kitab Taurat terdiri dari Kejadian Keluaran, Imamat, Bilangan dan U...