Nov 14, 2017

Wahyu 15

14 Nov
Wahyu 15

Wahyu 15:3 (TB)  Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian Anak Domba, bunyinya: "Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu, ya Tuhan, Allah, Yang Mahakuasa! Adil dan benar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa! 

Nyanyian Musa bisa baca di Keluaran 15.
Nyanyian kemenangan yaitu pembebasan umat dari perbudakan Mesir. Nyanyian pujian kepada Allah. Nyanyian perbuatan Allah yang ajaib yang menolong perjalanan umat keluar dari Mesir.

Nyanyian Anak Domba mengartikan nyanyian kemenangan kita umat Allah yang dibebaskan dari dosa. Oleh Darah Anak Domba kita beroleh kemenangan.

Besar dan ajaib segala pekerjaan Allah.
Adil dan benar segala jalanMu

Benar Tuhan. Segala pekerjaaMu yaitu alam semesta yang Tuhan ciptakan sungguh ajaib dan membuat aku terpesona. PekerjaanMu yaitu karya Keselamatan buat manusia sungguh besar. Ga bisa terukur dgn pikiranku manusia. Segala jalanMu benar dan adil. Karena Yesulah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya Engkau yang patut kami sembah dan kami ikuti. Amin

No comments:

Post a Comment

Saya senang jika sahabat semua memberi komentar
Gbu all

KU DAKI GUNUNG YANG TINGGI

KU DAKI GUNUNG YANG TINGGI Ku daki daki daki daki gunung yang tinggi ku turun turun turun turun lembah yang dalam ku melintasi pad...