Apr 4, 2012

Katakanlah


Katakanlah yang ingin kamu katakan
Marahlah jika perlu
Menangislah jika puas
Nantikanlah kemenanganmu diatas kebenaran yang kamu pegang

1 comment:

Saya senang jika sahabat semua memberi komentar
Gbu all

Kejadian 2 - Penolong

Kejadian 2 Kejadian 2:18 (TB)  TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong...