Aug 17, 2013

Happy anyversary Indonesia

Merdeka. Merdeka. Merdeka
Selamat Hari Kemerdekaan buat bangsaku tercinta Indonesia yang ke-68
doaku jadi lah bangsa yang takut akan Tuhan
jadilah bangsa yang mandiri
jadilah bangsa yang penuh dengan sinar 
sinar yang memancar bagi bangsa-bangsa lain
majulah pendidikan dibangsaku
majulah perekonomian dibangsaku
hapuskan kemiskinan
hupuskan kebodohan
hapuskan korupsi 
jadilah bangsa yang teladan 
penuh dengan masyarakat yang bijak dan penuh kasih
peluk cinta kasih ku pada bangsaku 
Indonesia 

No comments:

Post a Comment

Saya senang jika sahabat semua memberi komentar
Gbu all

Kejadian 2 - Penolong

Kejadian 2 Kejadian 2:18 (TB)  TUHAN Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong...